Dutch English French German

Algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

T&D Technology - Verklaring gegevensbescherming

Laatst herwerkt op: 01/03/2022


Wij zijn zeer verheugd u te mogen verwelkomen op onze website en willen u danken voor de interesse die u toont in ons bedrijf, onze producten en onze website.

Deze privacyverklaring heeft als doel uit te leggen hoe T&D Technology BV en haar dochterondernemingen (hierna te noemen “het Bedrijf") zich inzetten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd bij het bezoeken van de website.

U dient daarom kennis te nemen van de volgende informatie:

 1. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Specifiek gebruik
 4. Overdracht van gegevens
 5. Bewaring van gegevens
 6. Gegevens die automatisch worden verzameld
 7. Het gebruik van cookies
 8. Traceringsdiensten
 9. Beveiliging
 10. Algemene informatie over externe links
 11. Wijzigingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming
 12. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
 13. Contactinformatie

1. DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS

Wij willen dat u weet dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk is voor ons en dat u zich veilig voelt over de manier waarop uw gegevens worden beschermd terwijl u op onze website(s) surft.

Als onderdeel van onze inzet voor de bescherming van dergelijke persoonlijke gegevens, heeft het Bedrijf een Privacy Programme Governance Team (PPGT) opgericht, dat tot doel heeft structuur en voortdurende begeleiding te bieden voor de naleving op consistente wijze binnen de Group.

Wij willen dat u volledig op de hoogte bent van de persoonsgegevens die wij verzamelen, en wanneer en hoe wij deze gebruiken. Ook willen we u ervan verzekeren dat wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd door zowel ons als door al onze externe dienstverleners.

Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, gekend onder de “GDPR". Aangezien de GDPR een wet op de gegevensbescherming is die in alle EU-lidstaten is geïmplementeerd en waar wij dus volledig zullen aan voldoen, heeft het Bedrijf ervoor gekozen om veel van de principes uit de verordening toe te passen binnen het bedrijf als een norm voor ‘best practices’.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het algemeen worden gebruikersgegevens op twee manieren verzameld: gegevens die door een gebruiker aan ons worden verstrekt om het gebruik van diensten die door onze sites worden aangeboden mogelijk te maken, en gegevens die worden verzameld door het gebruik van diensten die via onze sites worden aangeboden.

Onder GDPR omvatten persoonsgegevens de informatie met betrekking tot uw identiteit. U hoeft geen persoonsgegevens bekend te maken om al onze internetsites te kunnen gebruiken. In bepaalde omstandigheden hebben wij echter uw naam en adres nodig, evenals andere gegevens, om u de diensten te kunnen verlenen die u nodig hebt.

Bepaalde gegevens kunnen vereist zijn om diensten te verlenen, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker toegang wil tot of gebruik wil maken van de diensten die via een site worden aangeboden. Gebruik van diensten, zoals CAD-downloads, productconfiguratie of aanvragen van monsters, vereisen registratie door de gebruiker waarvoor persoonlijk identificeerbare gegevens nodig zijn om de registratie te voltooien. Gebruikers die niet inloggen op de site of ervoor kiezen zich niet te registreren, worden geïdentificeerd aan de hand van hun IP-adres.

Bepaalde gegevens kunnen vereist zijn om diensten te verlenen, bijvoorbeeld als u wilt dat wij u informatie en goederen sturen die u hebt besteld, of om te antwoorden op individuele vragen. Indien dit noodzakelijk is, zullen wij u hierop attent maken. Bovendien bewaren en verwerken wij alleen gegevens die u ons vrijwillig of automatisch ter beschikking hebt gesteld en deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden waarover wij u desgevallend zullen informeren.

Voor zover u diensten bij ons aanvraagt, zullen wij in de regel alleen die gegevens verzamelen die nodig zijn om de dienst te leveren. Alle door u verstrekte informatie wordt vrijwillig verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van het verlenen van de door u gevraagde dienst en voor de behartiging van onze eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen.

3. SPECIFIEK GEBRUIK

In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR, zullen wij de gegevens die u ons ter beschikking stelt uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken voor de aan u meegedeelde doeleinden. Informatie over kinderen wordt niet bewust door de organisatie gevraagd, verzameld of gebruikt. Wij zullen uw gegevens in geen geval verkopen of verhuren aan derden waarmee wij geen dienstverleningsrelatie hebben. Het Bedrijf kan echter verplicht zijn uw persoonsgegevens aan derden bekend te maken in geval van een administratief of gerechtelijk bevel, indien dit vereist is voor contractuele uitvoering of kredietbescherming, indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, en/of om de gebruiksvoorwaarden van deze site af te dwingen.

Zowel onze eigen werknemers als de dienstverleners die namens ons werken, zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht en om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR wanneer die van toepassing is. Wij zullen persoonlijke gegevens niet delen of verkopen aan dienstverleners voor hun gebruik; derden die ons diensten verlenen, kunnen de informatie echter wel gebruiken voor marketing, productontwikkeling of andere zakelijke doeleinden, uitsluitend ten voordele van ons. Bovendien kunnen productaanvragen worden doorgegeven aan derden met wie wij contractuele relaties hebben om zo goed mogelijk te kunnen reageren op de product- of serviceaanvraag van een gebruiker.

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze websites en/of materialen aan te vragen, kunnen wij u vragen om u te registreren door dergelijke informatie te verstrekken. Wanneer u zich registreert, selecteert u een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarvan wij u aanraden deze privé te houden om ervoor te zorgen dat niemand ze in uw plaats kan gebruiken. Bij gelegenheid kunnen wij contact met u opnemen om te informeren naar uw tevredenheid over onze producten en diensten.

4. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in andere landen binnen en buiten de EU (waaronder de Verenigde Staten) voor specifieke zakelijke doeleinden.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt: Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen.

Wij implementeren technische en organisatorische maatregelen als bescherming tegen onwettige toegang of onwettig gebruik van uw gegevens voor elke gegevensoverdracht vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd. Dit geldt ook voor alle verkopers met wie wij persoonsgegevens delen om te voldoen aan uw verzoek om gegevens en/of diensten.

5. BEWARING VAN GEGEVENS 

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang dit nodig of toegestaan is in het licht van het doel of de doelen waarvoor zij zijn verkregen. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn: (i) de termijn waarbinnen wij een lopende relatie met onze klant hebben en diensten leveren; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn; (iii) of bewaren raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevend onderzoek).

6. GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

De volgende gegevens worden om organisatorische en technische redenen verzameld wanneer u onze internetsites gebruikt: de namen van de opgeroepen pagina's, van de gebruikte browser en van het besturingssysteem, de datum en het tijdstip van toegang, de gebruikte zoekmachines, de namen van gedownloade bestanden en uw IP-adres.

Wij analyseren deze technische gegevens anoniem en alleen voor statistische doeleinden, zodoende onze internet-aanwezigheid voortdurend te optimaliseren en onze onlinediensten nog aantrekkelijker te maken. Wij zullen de automatisch verzamelde informatie niet gebruiken voor identificatiedoeleinden.

7. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan er informatie op uw computer worden opgeslagen in de vorm van een "cookie". Als u een van onze sites bezoekt vanaf een IP-adres in de EU, krijgt u een bericht te zien dat wij cookies gebruiken en kunt u meer informatie krijgen door op "toon details" te klikken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Met deze informatie wordt u automatisch herkend als u onze website de volgende keer bezoekt, zodat u gemakkelijker door onze site kunt navigeren. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat een website aan te passen aan uw interesses. Sommige cookies dienen essentiële functies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website, andere cookies verzamelen geaggregeerde en niet-persoonlijke informatie die niet gerelateerd is aan een enkele, persoonlijk identificeerbare gebruiker. Informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt door T&D Group gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal gebruikers dat onze site bezoekt en welke informatie over onze diensten en producten interessant is voor bezoekers van de site. De door gebruikers verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om T&D Group in staat te stellen het gebruik van haar site te beoordelen, service en gebruikersondersteuning te bieden en op andere wijze de klantenservice te verbeteren.

Natuurlijk kunt u onze website bezoeken zonder het gebruik van cookies. Als u niet wilt dat wij uw computer kunnen herkennen, kunt u voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen te kiezen voor "Cookies niet accepteren". Hoe dit werkt, leest u in de instructies gegeven voor uw browser. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijks niet alle beschikbare functies van onze website gebruiken.

8. TRACKINGDIENSTEN

Sommige van onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. IP-anonimisering is ingeschakeld voor deze website, zodat de IP-adressen van Google-gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website; om het gebruik van de website door zijn gebruikers te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de exploitant van de website aanvullende diensten in verband met het website- en internetgebruik te kunnen aanbieden. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics van uw browser wordt verkregen, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt ook een browser plug-in installeren via Google Analytics.

Wij kunnen ook andere trackingdiensten gebruiken, zoals (maar niet beperkt tot) Marketo en GeoLocator. Deze werken op een vergelijkbare manier als Google Analytics. Als u zich zorgen maakt, kunt u hierover meer informatie krijgen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

9. VEILIGHEID

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Al onze medewerkers en alle derden die bij de gegevensverwerking zijn betrokken, hebben zich ertoe verbonden vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in gecodeerde vorm overgedragen, om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend herzien in het licht van de technologische ontwikkelingen.

Alle contracten met derden waarin persoonsgegevens worden gedeeld, worden grondig gecontroleerd om de beveiliging van de gegevens te waarborgen.

10. ALGEMENE INFORMATIE OVER EXTERNE LINKS

Waar nodig vindt u op onze websites, ter informatie, links naar internetsites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud of de vormgeving van externe pagina's die door derden worden beheerd. De inhoud van deze privacyverklaring is niet van toepassing op pagina's van derden. Wij zullen alleen samenwerken met derden die GDPR-normen kunnen garanderen. Neem om deze reden contact op met de betreffende aanbieder voor informatie over de door hen verstrekte privacyverklaring.

11. WIJZIGINGEN AAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN

Wij behouden ons het recht voor om deze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen. In dat geval zullen wij ook onze verklaring inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. De datum bovenaan dit document geeft aan wanneer deze privacyverklaring voor het laatst werd herzien. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene privacykennisgeving op de site plaatsen. Het gebruik van de site na deze wijzigingen betekent aanvaarding van de herziene privacykennisgeving. Als onze kennisgeving wijzigt, stellen wij u hiervan op de hoogte bij uw volgende bezoek aan onze website of via e-mail.

12. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van uw staatsburgerschap en/of eventuele lokale wetgeving, kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die over u worden bewaard.

Wij erkennen de rechten die onder de GDPR aan de betrokkenen in de EU worden toegekend. Deze rechten omvatten:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en indien technisch mogelijk om deze te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • Het recht om onnauwkeurige persoonsgegevens te laten rectificeren, of aan te vullen als ze onvolledig zijn;
 • Het recht om verwerking te beperken of daartegen bezwaar te maken;
 • Het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens zouden worden gewist (in bepaalde omstandigheden);
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u toegang wenst te vragen of uw recht op toegang wenst uit te oefenen, dient u een "formulier voor een verzoek om toegang" in te vullen dat u kunt downloaden door hier te klikken of, indien u dat verkiest, kunt u dit ook aanvragen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bovendien kunt u, als u een bestaande ontvanger van marketinginformatie bent, uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens door ons op elk gewenst moment intrekken door hier te klikken.

13. CONTACTINFORMATIE

Als u nog vragen hebt over dit beleid, uw rechten of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze specialisten op het gebied van gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor uw bescherming verzoeken wij u om alle vragen of klachten via e-mail naar bovenstaand adres te sturen. Waar nodig kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren alvorens een verzoek uit te voeren.